Krémer Balázs

Krémer Balázs

szociológus, egyetemi docens, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

associate professor, Institute of Political Science and Sociology, Department of Sociology and Social Policy, University of Debrecen

Idiosyncrasies of recent growing inequalities in Hungarian income distribution

Balázs Krémer

During past years of financial crises and “great recession” most of the European countries have experienced widening income inequalities. These growing disparities are multifactorial, not simply affected by earned incomes in labor markets, social transfers or fiscal policies and revenue regimes, but also by indirect consequences of earlier running indebtedness and amortizing loans.

This paper attempts to take into account various factors of growing income inequalities, and Hungarian biases from international trends. As a conclusion, we will argue that relatively high and rapid growths of Hungarian inequalities cannot seen and interpreted as an unlucky consequence of great recession, rather as an outcome of intended politics of ruling government.

A Derecskei járás fiataljainak helyzete a foglalkoztatás és munkalehetőségek tükrében

Krémer Balázs – Szabó Fanni

A fiatalok helyzete, munkaerő-piaci esélyei és lehetőségei a társadalom számára kiemelkedő jelentőségű, hiszen ezen fiatalok alkotják a következő generáció tagjait. Jelen írásunkban a Derecskei járás fiataljainak helyzetét, munkaerő-piaci esélyeit, mobilitását mutatjuk be egy 2012-es kutatás adatai alapján. A fiatalok munkához jutása, mobilitása napjainkban sokat vitatott kérdések, melyek az egész társadalmat mélyen érintik. Kiemelten vizsgáljuk a diplomával rendelkező fiatalok kilátásait.

A fiatalokkal foglalkozó kutatások, az ifjúságkutatás igen jelentősnek mondható hazánkban.