Bogács Ernő

A gyermeknevelés késő modern kihívásai

BOGÁCS ERNŐ

A tanulmány célja betekintést nyújtani a késő modern kor azon jellegzetességeibe, melyek a gyermekneveléssel kapcsolatba hozhatók. Ennek érdekében a részletes elemzés igénye nélkül kísérletet tesz e sajátosságok feltérképezésére, kihívásként történő azonosíthatóságukra, a nevelés mibenlétének körülírására, a személyiségformálásként meghatározható nevelés okán az identitás és self, valamint azok kialakítása és kibontakoztatása témakörének bemutatására, és végül bevezetést adni a kihívásokra adható válaszok problematikájába.

KULCSSZAVAK: késő modern kor, individualizáció, relativizmus, autonómia, identitáskrízis, progresszív pedagógia, értékközvetítés

Bogács Ernő

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Szociális Szakmafejlesztési Módszertan és Kutatási Osztály

Jó szülő-e az állam?

BOGÁCS ERNŐ

Az állam és a szülőség összekapcsolása meghökkentő lehet, viszont a jóléti állam funkciói között megtalálható a veszélyeztetett gyermekekről történő gondoskodás, mely elképzelhetetlen bizonyos szülői attribútumok nélkül. A szülőként meghatározható állam és ebből fakadó feladatai azok a témák, amelyet a Rácz Andrea által szerkesztett szöveggyűjtemény – egy kapcsolódó kutatás köré felépülve – áttekinthető módon strukturálva elemez.
Az állam szülői szerepvállalása, a hivatkozott célcsoport vonatkozásában az Egyesült Királyságbeli gyermekpolitika kulcseleme, melyet a „corporate parenting” fogalmával jelölnek. A kifejezés pontos magyar visszaadása nem lehetséges, ezért került bevezetésre a „korporált szülőség” fogalma. A „corporate” szó két releváns jelentése a felelősségre vonatkozó közös és az együttműködést hangsúlyozó testületi. Pontos és adekvát megfelelőjével nem rendelkezik a magyar nyelv, így szükségessé vált egy új szakmai kifejezés bevezetése. A korporált szó alkalmazása a szülőséggel összekapcsolva megfelelően tudja kifejezni az együttműködésen alapuló közös felelősségű szülői minőségben felfogott gondoskodást mint követelményt.