Blága Ágnes

Szimbolikus helyek, cselekvések szerepe a székelyföldi Felcsík kistérségben

BLÁGA ÁGNES

A székelyföldi Felcsík kistérségben az Európai Unióhoz való csatlakozás után egyre több fejlesztési projekt irányul a hagyományok újjáélesztésére, a történelmi múlt reprezentációját képező tárgyi és térbeli elemek restaurálására, rekonstruálására. Társadalomkutatók és kulturális szakemberek körében kialakulóban van egy olyan szakmai diskurzus, amely a közös történelmi és kulturális jegyek fejlesztéspolitikában alkalmazható jellegét hangsúlyozza. Doktori kutatásom során ezt a jelenséget szeretném megvizsgálni a közösség térhez kapcsolódó identitásának elemzése révén, amelyet a Serge Moscovici szociális reprezentáció-elméletének keretébe helyezek. Úgy gondolom, hogy a Felcsík kistérség közösségének téralapú identitása egy csoporttudást, csoportviselkedést, csoportvalóságot képvisel, amelynek elemzéséhez fontos megvizsgálni annak gazdasági, kulturális és szimbolikus dimenzióit.

Blága Ágnes

szociológus, doktorandusz, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program

Egy Székelyföldön szerveződő kiscsoport sajátos munkamigrációja Németországba

BLÁGA ÁGNES

A székelyföldi migráció időbeli alakulásának aktuális kérdésköre a Massey és társai által is elemzett hálózati migrációra terelik a figyelmet, amelyben nagymértékben felértékelődik az idényjellegű szervezett munka, valamint a kapcsolati tőke szerepe. Az általam elemzett hálózat egy újabb migrációs trend kibontakozására hívja fel a figyelmet, amelyben módosulnak az eddigi székelyföldi kutatásokban beazonosított “transznacionális” migráció domináns jegyei, és ez a sokkal ellenőrzöttebb formájú, idényjellegű vendégmunkás csoportok elterjedésének következtében figyelhető meg.

Jelen elemzés elsősorban a megváltozott tartalmú „klasszikus” migráció szemügyre vétele, amely radikálisan különbözik a ’90-es évek migrációs típusától. A különbségek elsősorban a munka meghatározott időtartamában, a hálózatok által biztosított rendszerességben, a biztos jövedelemben, az otthoniakkal alacsony intenzitású kapcsolattartásban, valamint a klasszikus elszigetelt vendégmunkás értelmében ragadhatóak meg.

Az elemzés tárgyát képező kiscsoportot alkalmam volt németországi munkakörnyezetben vizsgálni, ugyanis 2011-ben rokoni kapcsolatokon keresztül jómagam is belekerültem a hálózatba. Ennek következtében két hónapot Németországban dolgoztam, ahol megtapasztalhattam azokat a szituációkat, amelyekről interjúalanyaim meséltek.