2016/1 szerzők

GÉGÉNY JÁNOS

szociológia MA hallgató, Debreceni Egyetem, Politikatudományi és Szociológiai Intézet

BIHARI ILDIKÓ

egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

BÁNFALVI GYŐZŐ SÁNDOR

doktorandusz, Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola Szociológia és társadalompolitika doktori program

Baluja Petra

Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola
Szociológia és társadalompolitika doktori program

Czibere Ibolya

szociológus, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

senior lecturer, Institute of Political Science and Sociology, Department of Sociology and Social Policy, University of Debrecen

Csoba Judit

egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

Oldalak