2019

A lélek lopakodó rehabilitációja
Az énhasadás alakzatai
Életminőség, akadályozottság pszichiátriai diagnózissal
A Mérei-féle csoportcentrikus pszichodráma mint szociodráma
Az öncélú hatékonyság kultusza
Hatékonyan hatni az emberekre
Vajdasági/délvidéki magyarok nemzeti identitása 1920–1989-ig I.
Párválasztást befolyásoló tényezők az egyetemista nők körében
Alapjövedelem – Édes bevonatú keserű pirula?
Éltünk, s ebbe más is belenyugodott már…
Szülői kompetenciafejlesztést célzó modellprogramok a gyermekjóléti szolgáltatások tárházában
A születési sorrend hatása a nem kognitív készségekre
Székelyföld – társadalomtudományi megközelítések
Munkamigráció a székelyföldi térségben
A rurális elit téralapú identitásszerkezetének elemzése egy székelyföldi térségben
A vidéki térségek pozicionálási lehetősége a Csíki-medence településeinek példáján
Roma oktatási helyzetkép Hargita megyében – pedagógusi viszonyulások
Felnőttképzési helyzetkép a székelyföldi térségben
A vajdasági/délvidéki magyarok nemzeti identitása 1990-től napjainkig – II.
MaHolnap
A „kiegészítő” állampolgárság
Megjelent
Községekben élő immobil fiatalok
A hazai pálya előnye. A társas kapcsolatok szerepe a falusi fiatalok immobilitásában
Hol dolgoznak a falusi fiatalok? Kötődéstípusok és foglalkozási karakterek a kistelepülésen élő fiatalok körében
Itt lehet vagy kell maradni? Mobilitástörténetek
Falusi fiatalok identitásának szociális reprezentációja
Területi immobilitás mint lehetőség a falusi fiatalok életében
Az alacsony státuszú, szegénységben élő falusi fiatalok immobilitásának okai
A család hatása a falusi fiatalok immobilitására
A falvakban élő immobil fiatalok jövőképe
Az immobilitást növelő és csökkentő települési jellemzők
Miért ésszerű maradni, ha egyszer nem az? – Szempontok az „immobilitás-kutatás” feldolgozásához és elemzéséhez
Együttműködő befogadás, kizáró hatalom
OLVASS FELESLEGESET!
Visszatérő migráció Albániába – ahogy a fiatalok és a gyerekek megélik