Szerzők - Vol.6 (2017) Különszám

Balázs András

doktorandusz, Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola, Szociológia és társadalompolitika doktori program

Fülöp Ilona

doktorandusz, Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola, Szociológia és társadalompolitika doktori program

Loncsák Noémi

szociológia MA szakos hallgató, Debreceni Egyetem, Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Sik Endre

egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet,
professor emeritus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar,
vezető kutató, TÁRKI