Szerzők - Vol.6 (2017) No.1

Bakos Áron

doktorandusz, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola

Bárány Balázs

doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola

Böcskei Balázs

tudományos segédmunkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet
ELTE Társadalomtudományi Kar Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Farkas Judit

egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes, PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék

Főcze János

doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola

Kiss Sándor

földrajz-angol szakos tanár

Lipcsei László Péter

doktorandusz, Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola Szociológia és társadalompolitika doktori program

Miklósi Márta

egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék

Nagy Levente

politológus, főiskolai docens, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék

P. Farkas Ilona

doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, Magyarország története a reformkor végétől napjainkig doktori program

Sik Endre

egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet,
professor emeritus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar,
vezető kutató, TÁRKI

Szabó Szilárd

egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem, Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék

Weaver, Eric Beckett

egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék

Zámbó Gabriella

szociálpolitika MA szakos hallgató , Debreceni Egyetem, Politikatudományi és Szociológiai Intézet