Metszetek - Társadalomtudományi folyóirat

2013/2-3. szám

Women in poverty during the socialist era in Hungary

Ibolya Czibere

A typical feature of the early socialist sources demonstrating the pauperdom of the agrarian and industrial Hungarian society before 1945 is that though they proved to be really thorough and can be utilized well even today, most of them were written as a form of political propaganda highlighting the peculiarities of the capitalist suppression before 1945 while ignoring the survival of poverty into the times following 1945. Considering these sources it may seem that the political and economic transition after 1949 at once solved the uncertainties of social deprivation, however they suppressed the facts that the governments in the period following the World War II could not manage the excessive poverty developed between 1900 and 1945. 

Effects of Poverty and Wealth on Identity

István Murányi

In the presentation we are referring to the analysis of a few variables of three national databases (Hungary, Slovakia, Croatia) of a recently completed international survey study (MYPLACE project). Empirically, MYPLACE employs a combination of survey, interview and ethnographic research instruments to provide new, pan-European data that not only measure levels of participation but capture the meaning young people attach to it.

Flyvbjerg (2006) contrasts ‘random selection’ with ‘information oriented selection’ where the former delivers representativeness and generalizability and the latter allows small samples to be theoretically productive through the careful selection of contrasting cases or ‘critical cases’.

A 19. századi brit liberalizmus morfológiai megközelítése

Nagy Levente

Mill és a liberalizmus

Harold Laski szerint a liberalizmus a „nyugati civilizáció kiemelkedő doktrínája” volt évszázadokon keresztül (Greenleaf 1983, 18). E fajsúlyos általánosítás nem árul el sok mindent a liberalizmusról, azt viszont sejteti, hogy egy uralkodó eszmerendszerrel van dolgunk.

Laski megállapításánál konkrétabb információkkal szolgálnak R. Muir szavai: „Mindig sajátja volt a Liberális pártnak, hogy fokozott kételkedéssel kövessen minden, állam általi beavatkozási kísérletet a gazdaságba, mely egyben a szabadság megsemmisítését jelenti.”

Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során

Szeder Dóra Valéria

A munkaügyi kapcsolatok rendszere, többek között a munkaerőpiacon szemben álló két fél – a munkáltató és a munkavállaló – közötti konfliktusokat hivatott enyhíteni, megoldani. Ez a szerep a forprofit szektorban, a multinacionális cégek, vállalatok esetében releváns, azonban a mai munkaerő-piaci viszonyokat tekintve szükséges a nonprofit szféra, ezen belül is az önkéntes munkavégzés során adódó konfliktusok vizsgálata. Civil szervezeteknél (önkéntesként) szerzett tapasztalataim és egy korábbi fókuszcsoportos vizsgálat során készített interjúim arról tanúskodnak, hogy egy önkéntes munkás tevékenysége során is felmerülhetnek munkaügyi, elsősorban munkahelyi konfliktusok, azonban idáig nem jutott kellő figyelem sem ezek feltárására, sem megoldására.

Kovách Imre: A vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai

Alabán Péter

A jelenkori magyar társadalom vizsgálata elválaszthatatlan az 1989-1990-es rendszerváltozás következményeitől, a makro- és mikro szinteken lezáródó és újonnan elinduló folyamatoktól, illetve azok gazdaság- és társadalomszerkezet-módosító hatásaitól. 

Két francia ifjúságszociológiai könyvről

Takács Erzsébet

Számos jel utal arra, hogy a kamaszkor a nemzetközi szociológiai szakirodalom egyik legkurrensebb témájává avanzsál. A serdülőkort sokáig pszichológiai életszakaszként tartották számon, maga a fogalom is a pszichológia diszciplináris keretei között született meg, s vált használatossá. Mára azonban nemcsak a kamaszkor fogalma társadalmiasodott, hanem a későmodernitás emberét – s szociológusát – foglalkoztató olyan kulcsproblémák tárgyalásának megjelenési színtere lett, mint az identitás és az autonómia.

Oldalak